The current language setting is / De huidige taalinstelling is: nl.

Actions:

Set language to English / Taal instellen op Engels.

Set language to Dutch / Taal op nederlands zetten.

Set language to browser's default / Stel de taal in op de standaardbrowser.